Flights from Xishuangbanna Gasa Airport (JHG)

Daily updated list 44 flights from Xishuangbanna Gasa Airport (JHG), Jinghong.

Flight No. Origin Destination Route Route Last seen
8L 9903 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China Dec. 12, 2018, 1:58 a.m.
MU 5737 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China Dec. 11, 2018, 3:16 p.m.
KY 8208 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China Dec. 11, 2018, 5:28 a.m.
8L 9909 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China Dec. 10, 2018, 6:38 p.m.
MU 4704 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China Dec. 10, 2018, 5:53 a.m.
JD 5789 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China Dec. 10, 2018, 5:21 a.m.
MU 5906 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China Dec. 9, 2018, 10:27 p.m.
8L 9921 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China Dec. 9, 2018, 11:11 a.m.
CZ 6176 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (CKG) Chongqing JHG-CKG From Jinghong, China to Chongqing, China Dec. 8, 2018, 2:33 p.m.
BK 2744 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China Dec. 8, 2018, 6:26 a.m.
MU 5902 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China Dec. 6, 2018, 10:04 p.m.
MU 5910 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China Dec. 5, 2018, 6:37 a.m.
EU 2226 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China Dec. 3, 2018, 11:56 p.m.
MU 5904 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China Dec. 2, 2018, 5:50 p.m.
GJ 8880 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (AVA) An Shun JHG-AVA From Jinghong, China to An Shun, China July 3, 2018, 11:45 a.m.
MU 5914 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China July 2, 2018, 11:03 a.m.
CZ 3424 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KWE) Guiyang JHG-KWE From Jinghong, China to Guiyang, China July 2, 2018, 7 a.m.
8L 9646 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (ZAT) Zhaotong JHG-ZAT From Jinghong, China to Zhaotong, China July 1, 2018, 3:10 a.m.
JD 5788 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (HGH) Hangzhou JHG-HGH From Jinghong, China to Hangzhou, China June 30, 2018, 6:11 p.m.
DR 6552 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (LJG) Lijiang JHG-LJG From Jinghong, China to Lijiang, China June 30, 2018, 6:23 a.m.
3U 8620 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China June 28, 2018, 11:46 p.m.
DR 6512 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China June 26, 2018, 6:39 a.m.
8L 9911 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China June 25, 2018, 6:53 p.m.
KY 8310 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China June 25, 2018, 9:55 a.m.
KY 8210 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China June 25, 2018, 8:23 a.m.
3U 8574 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (CTU) Chengdu JHG-CTU From Jinghong, China to Chengdu, China June 23, 2018, 7:33 a.m.
3U 8636 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China June 23, 2018, 7:01 a.m.
8L 9915 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China June 23, 2018, 4:03 a.m.
8L 9913 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China June 21, 2018, 1:23 p.m.
8L 9907 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China June 20, 2018, 11:31 p.m.
MU 5918 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China June 19, 2018, 2:50 p.m.
MU 5916 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China June 19, 2018, 2:43 p.m.
3U 8622 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China June 18, 2018, 12:33 p.m.
8L 9905 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China June 14, 2018, 4:38 a.m.
8L 9917 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China April 20, 2018, 5:38 a.m.
8L 9901 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China April 10, 2017, 10:49 a.m.
MU 4798 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China April 9, 2017, 12:19 a.m.
MU 7760 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China April 8, 2017, 12:47 p.m.
MU 7756 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China April 8, 2017, 12:47 p.m.
MF 1330 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China March 16, 2017, 3:44 p.m.
MF 4021 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China March 16, 2017, 3:44 p.m.
ZH 3110 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China March 16, 2017, 3:44 p.m.
CA 5710 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (KMG) Kunming JHG-KMG From Jinghong, China to Kunming, China March 16, 2017, 3:44 p.m.
3U 8624 (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport (CTU) Chengdu JHG-CTU From Jinghong, China to Chengdu, China Aug. 2, 2015, 12:15 p.m.