Flights from Nizhnevartovsk Airport (NJC)

Daily updated list 13 flights from Nizhnevartovsk Airport (NJC), Nizhnevartovsk.

Flight No. Origin Destination Route Route Last seen
S7 426 (NJC) Nizhnevartovsk Airport (DME) Moscow NJC-DME From Nizhnevartovsk, Russia to Moscow, Russia July 4, 2018, 3:42 a.m.
SU 1647 (NJC) Nizhnevartovsk Airport (SVO) Moscow NJC-SVO From Nizhnevartovsk, Russia to Moscow, Russia July 4, 2018, 3:05 a.m.
SU 1473 (NJC) Nizhnevartovsk Airport (SVO) Moscow NJC-SVO From Nizhnevartovsk, Russia to Moscow, Russia July 3, 2018, 2:35 p.m.
S7 3052 (NJC) Nizhnevartovsk Airport (OVB) Novosibirsk NJC-OVB From Nizhnevartovsk, Russia to Novosibirsk, Russia July 2, 2018, 10:09 p.m.
UT 441 (NJC) Nizhnevartovsk Airport (KRR) Krasnodar NJC-KRR From Nizhnevartovsk, Russia to Krasnodar, Russia June 16, 2018, 9:23 a.m.
UT 316 (NJC) Nizhnevartovsk Airport (HMA) Khanty-Mansiysk NJC-HMA From Nizhnevartovsk, Russia to Khanty-Mansiysk, Russia June 9, 2018, 3:20 a.m.
Y7 69 (NJC) Nizhnevartovsk Airport (SVX) Yekaterinburg NJC-SVX From Nizhnevartovsk, Russia to Yekaterinburg, Russia Jan. 28, 2018, 5:37 a.m.
UT 753 (NJC) Nizhnevartovsk Airport (LBD) Khujand NJC-LBD From Nizhnevartovsk, Russia to Khujand, Tajikistan Jan. 17, 2018, 1:24 a.m.
UT 308 (NJC) Nizhnevartovsk Airport (OVB) Novosibirsk NJC-OVB From Nizhnevartovsk, Russia to Novosibirsk, Russia Dec. 1, 2017, 8:03 a.m.
UT 747 (NJC) Nizhnevartovsk Airport (HMA) Khanty-Mansiysk NJC-HMA From Nizhnevartovsk, Russia to Khanty-Mansiysk, Russia April 16, 2017, 9:36 a.m.
UT 260 (NJC) Nizhnevartovsk Airport (TJM) Tyumen NJC-TJM From Nizhnevartovsk, Russia to Tyumen, Russia April 16, 2017, 9:34 a.m.
Y7 76 (NJC) Nizhnevartovsk Airport (OVB) Novosibirsk NJC-OVB From Nizhnevartovsk, Russia to Novosibirsk, Russia Sept. 14, 2016, 1:29 p.m.
SU 1471 (NJC) Nizhnevartovsk Airport (SVO) Moscow NJC-SVO From Nizhnevartovsk, Russia to Moscow, Russia Sept. 12, 2016, 2:20 p.m.