Flights to Mineralnye Vody Airport (MRV)

Daily updated list 63 flights to Mineralnye Vody Airport (MRV), Mineralnye Vody.

Flight No. Origin Destination Route Route Last seen
S7 3317 (OVB) Novosibirsk Tolmachevo Airport (MRV) Mineralnye Vody OVB-MRV From Novosibirsk, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 19, 2018, 7:12 p.m.
SU 1310 (SVO) Sheremetyevo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 19, 2018, 4:19 p.m.
UT 573 (VKO) Vnukovo Airport (MRV) Mineralnye Vody VKO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 19, 2018, 1:01 p.m.
UT 373 (VKO) Vnukovo Airport (MRV) Mineralnye Vody VKO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 19, 2018, 1 p.m.
SU 1312 (SVO) Sheremetyevo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 19, 2018, 11:54 a.m.
SU 6245 (LED) Pulkovo Airport (MRV) Mineralnye Vody LED-MRV From Saint Petersburg, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 19, 2018, 6:31 a.m.
SU 1304 (SVO) Sheremetyevo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 19, 2018, 5:20 a.m.
SU 1314 (SVO) Sheremetyevo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 19, 2018, 4:23 a.m.
SU 1318 (SVO) Sheremetyevo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 19, 2018, 12:43 a.m.
UT 321 (AER) Sochi International Airport (MRV) Mineralnye Vody AER-MRV From Adler/Sochi, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 18, 2018, 3:31 p.m.
SU 1302 (SVO) Sheremetyevo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 17, 2018, 2:22 p.m.
PC 391 (SAW) Sabiha Gokcen International Airport (MRV) Mineralnye Vody SAW-MRV From Istanbul, Turkey to Mineralnye Vody, Russia April 16, 2018, 9:56 p.m.
UT 273 (VKO) Vnukovo Airport (MRV) Mineralnye Vody VKO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 15, 2018, 9:47 p.m.
DV 831 (SCO) Aktau International Airport (MRV) Mineralnye Vody SCO-MRV From Aktau, Kazakhstan to Mineralnye Vody, Russia April 15, 2018, 4:41 p.m.
U6 347 (DME) Moscow Domodedovo Airport (MRV) Mineralnye Vody DME-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 15, 2018, 11:50 a.m.
FZ 977 (DXB) Dubai Airport (MRV) Mineralnye Vody DXB-MRV From Dubai, United Arab Emirates to Mineralnye Vody, Russia April 14, 2018, 8:04 p.m.
U6 205 (SVX) Koltsovo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVX-MRV From Yekaterinburg, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 14, 2018, 6:07 a.m.
SU 1300 (SVO) Sheremetyevo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 13, 2018, 11:17 p.m.
S7 1215 (DME) Moscow Domodedovo Airport (MRV) Mineralnye Vody DME-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 12, 2018, 12:51 p.m.
Y7 1021 (DME) Moscow Domodedovo Airport (MRV) Mineralnye Vody DME-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 11, 2018, 1:37 a.m.
SU 6243 (LED) Pulkovo Airport (MRV) Mineralnye Vody LED-MRV From Saint Petersburg, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 10, 2018, 7:19 p.m.
U6 153 (DME) Moscow Domodedovo Airport (MRV) Mineralnye Vody DME-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 10, 2018, 1:05 p.m.
EL 133 (SKG) Thessaloniki International Airport (MRV) Mineralnye Vody SKG-MRV From Thessaloniki, Greece to Mineralnye Vody, Russia March 29, 2018, 1:30 a.m.
HY 645 (TAS) Yuzhny Airport (MRV) Mineralnye Vody TAS-MRV From Tashkent, Uzbekistan to Mineralnye Vody, Russia March 29, 2018, 12:25 a.m.
6W 5817 (RTW) Saratov Airport (MRV) Mineralnye Vody RTW-MRV From Saratov, Russia to Mineralnye Vody, Russia March 15, 2018, 12:15 p.m.
J2 8717 (GYD) Heydar Aliyev International Airport (MRV) Mineralnye Vody GYD-MRV From Baku, Azerbaijan to Mineralnye Vody, Russia Jan. 26, 2018, 12:49 a.m.
SU 6064 (VKO) Vnukovo Airport (MRV) Mineralnye Vody VKO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia Jan. 24, 2018, 11:26 p.m.
SU 6067 (VKO) Vnukovo Airport (MRV) Mineralnye Vody VKO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia Jan. 24, 2018, 8:24 p.m.
SU 1298 (SVO) Sheremetyevo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia Jan. 23, 2018, 2:28 p.m.
S7 1213 (DME) Moscow Domodedovo Airport (MRV) Mineralnye Vody DME-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia Jan. 19, 2018, 12:19 p.m.
7R 419 (EGO) Belgorod Airport (MRV) Mineralnye Vody EGO-MRV From Belgorod, Russia to Mineralnye Vody, Russia Oct. 30, 2017, 8:57 a.m.
7R 422 (LPK) Lipetsk Airport (MRV) Mineralnye Vody LPK-MRV From Lipetsk, Russia to Mineralnye Vody, Russia Oct. 30, 2017, 8:56 a.m.
SU 5332 (SVO) Sheremetyevo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia Aug. 26, 2017, 10 a.m.
UT 231 (LED) Pulkovo Airport (MRV) Mineralnye Vody LED-MRV From Saint Petersburg, Russia to Mineralnye Vody, Russia May 17, 2017, 9:31 p.m.
KV 425 (LBD) Khujand Airport (MRV) Mineralnye Vody LBD-MRV From Khujand, Tajikistan to Mineralnye Vody, Russia April 17, 2017, 1:22 p.m.
U6 218 (AER) Sochi International Airport (MRV) Mineralnye Vody AER-MRV From Adler/Sochi, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 17, 2017, 10:54 a.m.
SU 5385 (EVN) Zvartnots International Airport (MRV) Mineralnye Vody EVN-MRV From Yerevan, Armenia to Mineralnye Vody, Russia April 13, 2017, 9:04 a.m.
SU 5824 (VKO) Vnukovo Airport (MRV) Mineralnye Vody VKO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 12, 2017, 8:44 p.m.
SU 5170 (DME) Moscow Domodedovo Airport (MRV) Mineralnye Vody DME-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 12, 2017, 5:34 p.m.
SU 5383 (SIP) Simferopol International Airport (MRV) Mineralnye Vody SIP-MRV From Simferopol, Ukraine to Mineralnye Vody, Russia April 9, 2017, 7:54 p.m.
SU 5334 (SVO) Sheremetyevo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia April 5, 2017, 1:01 a.m.
KK 6917 (IST) Istanbul Ataturk Airport (MRV) Mineralnye Vody IST-MRV From Istanbul, Turkey to Mineralnye Vody, Russia April 5, 2017, 12:36 a.m.
SU 5814 (VKO) Vnukovo Airport (MRV) Mineralnye Vody VKO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia March 31, 2017, 6:43 a.m.
J2 0717 (GYD) Heydar Aliyev International Airport (MRV) Mineralnye Vody GYD-MRV From Baku, Azerbaijan to Mineralnye Vody, Russia March 11, 2017, 5:22 a.m.
SU 5387 (TAS) Yuzhny Airport (MRV) Mineralnye Vody TAS-MRV From Tashkent, Uzbekistan to Mineralnye Vody, Russia March 10, 2017, 2:27 p.m.
7R 623 (KUF) Kurumoch International Airport (MRV) Mineralnye Vody KUF-MRV From Samara, Russia to Mineralnye Vody, Russia March 9, 2017, 10:40 p.m.
7R 426 (ULV) Ulyanovsk Baratayeveka Airport (MRV) Mineralnye Vody ULV-MRV From Ulyanovsk, Russia to Mineralnye Vody, Russia Nov. 7, 2015, 6:14 p.m.
PC 790 (SAW) Sabiha Gokcen International Airport (MRV) Mineralnye Vody SAW-MRV From Istanbul, Turkey to Mineralnye Vody, Russia Oct. 11, 2015, 7:45 a.m.
U6 810 (DXB) Dubai Airport (MRV) Mineralnye Vody DXB-MRV From Dubai, United Arab Emirates to Mineralnye Vody, Russia Sept. 11, 2015, 8:59 a.m.
U6 275 (SVX) Koltsovo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVX-MRV From Yekaterinburg, Russia to Mineralnye Vody, Russia Sept. 5, 2015, 7:06 p.m.
U6 2866 (DYU) Dushanbe Airport (MRV) Mineralnye Vody DYU-MRV From Dushanbe, Tajikistan to Mineralnye Vody, Russia Sept. 4, 2015, 4:37 p.m.
UN 0169 (DME) Moscow Domodedovo Airport (MRV) Mineralnye Vody DME-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia Sept. 3, 2015, 4:52 p.m.
SU 5370 (SVO) Sheremetyevo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia Sept. 3, 2015, 4:52 p.m.
SU 5323 (LED) Pulkovo Airport (MRV) Mineralnye Vody LED-MRV From Saint Petersburg, Russia to Mineralnye Vody, Russia July 12, 2015, 1:41 p.m.
KV 405 (DYU) Dushanbe Airport (MRV) Mineralnye Vody DYU-MRV From Dushanbe, Tajikistan to Mineralnye Vody, Russia July 6, 2015, 3:03 p.m.
SU 5372 (SVO) Sheremetyevo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia July 4, 2015, 9:13 p.m.
SU 5374 (SVO) Sheremetyevo International Airport (MRV) Mineralnye Vody SVO-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia May 5, 2014, 3:37 p.m.
7R 4156 (TLV) Ben Gurion International Airport (MRV) Mineralnye Vody TLV-MRV From Tel Aviv-Yafo, Israel to Mineralnye Vody, Russia Dec. 9, 2013, 9:44 a.m.
D9 6326 (GYD) Heydar Aliyev International Airport (MRV) Mineralnye Vody GYD-MRV From Baku, Azerbaijan to Mineralnye Vody, Russia Dec. 5, 2013, 4:44 p.m.
UT 840 (EVN) Zvartnots International Airport (MRV) Mineralnye Vody EVN-MRV From Yerevan, Armenia to Mineralnye Vody, Russia Dec. 5, 2013, 4:07 p.m.
D9 6338 (EVN) Zvartnots International Airport (MRV) Mineralnye Vody EVN-MRV From Yerevan, Armenia to Mineralnye Vody, Russia Dec. 5, 2013, 4:06 p.m.
UN 0189 (DME) Moscow Domodedovo Airport (MRV) Mineralnye Vody DME-MRV From Moscow, Russia to Mineralnye Vody, Russia Dec. 5, 2013, 2:43 p.m.