Flights to Nakashibetsu Airport (SHB)

Daily updated list 4 flights to Nakashibetsu Airport (SHB), Nakashibetsu.

Flight No. Origin Destination Route Route Last seen
NH 377 (HND) Haneda Airport (SHB) Nakashibetsu HND-SHB From Tokyo, Japan to Nakashibetsu, Japan July 3, 2018, 4:59 a.m.
NH 4881 (CTS) New Chitose Airport (SHB) Nakashibetsu CTS-SHB From Sapporo, Japan to Nakashibetsu, Japan June 28, 2018, 9:38 p.m.
NH 4883 (CTS) New Chitose Airport (SHB) Nakashibetsu CTS-SHB From Sapporo, Japan to Nakashibetsu, Japan June 28, 2018, 7:36 p.m.
NH 4885 (CTS) New Chitose Airport (SHB) Nakashibetsu CTS-SHB From Sapporo, Japan to Nakashibetsu, Japan June 18, 2018, 7:14 a.m.