Antalya Airport AYT

Antalya Turkey

List of Flights from/to Antalya Airport.

AYT Flights List, Antalya Airport Flights List

Flight Origin Destination Route Last seen
TK 2927 (AYT) Antalya (SAW) Istanbul From Antalya to Istanbul April 6, 2020, 6:34 a.m.
TK 7030 (ESB) Ankara (AYT) Antalya From Ankara to Antalya April 6, 2020, 6:24 a.m.
SU 2143 (AYT) Antalya (SVO) Moscow From Antalya to Moscow April 6, 2020, 6:15 a.m.
XQ 570 (AYT) Antalya (CPH) Copenhagen From Antalya to Copenhagen April 6, 2020, 6:14 a.m.
TK 2922 (SAW) Istanbul (AYT) Antalya From Istanbul to Antalya April 6, 2020, 6:09 a.m.
XQ 7713 (DIY) Diyarbakir (AYT) Antalya From Diyarbakir to Antalya April 6, 2020, 6:06 a.m.
XQ 7712 (AYT) Antalya (DIY) Diyarbakir From Antalya to Diyarbakir April 6, 2020, 5:45 a.m.
PC 2017 (AYT) Antalya (SAW) Istanbul From Antalya to Istanbul April 6, 2020, 5:33 a.m.
TK 2931 (AYT) Antalya (SAW) Istanbul From Antalya to Istanbul April 6, 2020, 5:30 a.m.
PC 2016 (SAW) Istanbul (AYT) Antalya From Istanbul to Antalya April 6, 2020, 5:24 a.m.
PC 8040 (ESB) Ankara (AYT) Antalya From Ankara to Antalya April 6, 2020, 4:27 a.m.
PC 8042 (ESB) Ankara (AYT) Antalya From Ankara to Antalya April 6, 2020, 4:27 a.m.
PC 3502 (AYT) Antalya (ASR) Kayseri From Antalya to Kayseri April 6, 2020, 4:26 a.m.
PC 3503 (ASR) Kayseri (AYT) Antalya From Kayseri to Antalya April 6, 2020, 4:26 a.m.
LH 9591 (AYT) Antalya (MUC) Munich From Antalya to Munich April 6, 2020, 4:22 a.m.
PC 3603 (AYT) Antalya (ADA) Adana From Antalya to Adana April 6, 2020, 4:20 a.m.
TK 2417 (AYT) Antalya (ISL) Istanbul From Antalya to Istanbul April 6, 2020, 4:02 a.m.
XQ 9190 (ADB) Izmir (AYT) Antalya From Izmir to Antalya April 6, 2020, 3:36 a.m.
XQ 7710 (AYT) Antalya (ADA) Adana From Antalya to Adana April 6, 2020, 3:29 a.m.
RL 8028 (AYT) Antalya (PEE) Perm From Antalya to Perm April 6, 2020, 3 a.m.
TK 2934 (SAW) Istanbul (AYT) Antalya From Istanbul to Antalya April 6, 2020, 2:18 a.m.
U2 8839 (LGW) London (AYT) Antalya From London to Antalya April 6, 2020, 1:59 a.m.
PC 2022 (SAW) Istanbul (AYT) Antalya From Istanbul to Antalya April 6, 2020, 1:38 a.m.
N4 1802 (AYT) Antalya (SVO) Moscow From Antalya to Moscow April 5, 2020, 11:53 p.m.
TK 2414 (ISL) Istanbul (AYT) Antalya From Istanbul to Antalya April 5, 2020, 11:36 p.m.
TK 2428 (ISL) Istanbul (AYT) Antalya From Istanbul to Antalya April 5, 2020, 11:15 p.m.
LS 1240 (AYT) Antalya (BHX) Birmingham From Antalya to Birmingham April 5, 2020, 11:04 p.m.
TK 7035 (AYT) Antalya (ESB) Ankara From Antalya to Ankara April 5, 2020, 10:46 p.m.
LS 1466 (AYT) Antalya (STN) London From Antalya to London April 5, 2020, 10:33 p.m.
XQ 170 (AYT) Antalya (HAM) Hamburg From Antalya to Hamburg April 5, 2020, 10:17 p.m.
PC 3533 (TZX) Trabzon (AYT) Antalya From Trabzon to Antalya April 5, 2020, 8:56 p.m.
PC 2011 (AYT) Antalya (SAW) Istanbul From Antalya to Istanbul April 5, 2020, 8:37 p.m.
RL 205 (SVO) Moscow (AYT) Antalya From Moscow to Antalya April 5, 2020, 8:17 p.m.
XQ 161 (TXL) Berlin (AYT) Antalya From Berlin to Antalya April 5, 2020, 7:52 p.m.
AZ 6055 (SAW) Istanbul (AYT) Antalya From Istanbul to Antalya April 5, 2020, 6:56 p.m.
SK 3451 (AYT) Antalya (ISL) Istanbul From Antalya to Istanbul April 5, 2020, 6:56 p.m.
WK 177 (AYT) Antalya (ZRH) Zurich From Antalya to Zurich April 5, 2020, 6:47 p.m.
XC 7115 (AYT) Antalya (RLG) Rostock-Laage From Antalya to Rostock-Laage April 5, 2020, 6:29 p.m.
TK 2403 (AYT) Antalya (ISL) Istanbul From Antalya to Istanbul April 5, 2020, 6:01 p.m.
XQ 190 (AYT) Antalya (VIE) Vienna From Antalya to Vienna April 5, 2020, 5:48 p.m.
XQ 180 (AYT) Antalya (DUS) Dusseldorf From Antalya to Dusseldorf April 5, 2020, 5:45 p.m.
RL 7702 (AYT) Antalya (SVO) Moscow From Antalya to Moscow April 5, 2020, 5:44 p.m.
RL 206 (AYT) Antalya (SVO) Moscow From Antalya to Moscow April 5, 2020, 5:44 p.m.
PC 2004 (SAW) Istanbul (AYT) Antalya From Istanbul to Antalya April 5, 2020, 5:36 p.m.
TK 2410 (ISL) Istanbul (AYT) Antalya From Istanbul to Antalya April 5, 2020, 5:31 p.m.
TK 2930 (SAW) Istanbul (AYT) Antalya From Istanbul to Antalya April 5, 2020, 5:14 p.m.
TK 7539 (AYT) Antalya (SAW) Istanbul From Antalya to Istanbul April 5, 2020, 5:12 p.m.
SU 2142 (SVO) Moscow (AYT) Antalya From Moscow to Antalya April 5, 2020, 4:45 p.m.
8Q 227 (AYT) Antalya (ISL) Istanbul From Antalya to Istanbul April 5, 2020, 4:38 p.m.
AI 6081 (ISL) Istanbul (AYT) Antalya From Istanbul to Antalya April 5, 2020, 4:36 p.m.
TK 2411 (AYT) Antalya (ISL) Istanbul From Antalya to Istanbul April 5, 2020, 4:21 p.m.
N4 1801 (SVO) Moscow (AYT) Antalya From Moscow to Antalya April 5, 2020, 4:01 p.m.
TK 2924 (SAW) Istanbul (AYT) Antalya From Istanbul to Antalya April 5, 2020, 3:53 p.m.
XQ 274 (AYT) Antalya (LEJ) Leipzig/Halle From Antalya to Leipzig/Halle April 5, 2020, 3:52 p.m.
LS 507 (NCL) Newcastle (AYT) Antalya From Newcastle to Antalya April 5, 2020, 3:48 p.m.
PC 8043 (AYT) Antalya (ESB) Ankara From Antalya to Ankara April 5, 2020, 3:46 p.m.
TB 3231 (OST) Ostend (AYT) Antalya From Ostend to Antalya April 5, 2020, 3:44 p.m.
U2 1822 (AYT) Antalya (MAN) Manchester From Antalya to Manchester April 5, 2020, 3:38 p.m.
XQ 166 (AYT) Antalya (NUE) Nuremberg From Antalya to Nuremberg April 5, 2020, 3:34 p.m.
8Q 223 (AYT) Antalya (ISL) Istanbul From Antalya to Istanbul April 5, 2020, 3:31 p.m.
LS 1239 (BHX) Birmingham (AYT) Antalya From Birmingham to Antalya April 5, 2020, 3:25 p.m.
8Q 7008 (SXF) Berlin (AYT) Antalya From Berlin to Antalya April 5, 2020, 2:59 p.m.
XQ 171 (HAM) Hamburg (AYT) Antalya From Hamburg to Antalya April 5, 2020, 2:51 p.m.
PC 2003 (AYT) Antalya (SAW) Istanbul From Antalya to Istanbul April 5, 2020, 2:37 p.m.
TK 2925 (AYT) Antalya (SAW) Istanbul From Antalya to Istanbul April 5, 2020, 2:30 p.m.
XQ 112 (AYT) Antalya (CGN) Cologne From Antalya to Cologne April 5, 2020, 2:27 p.m.