Baoshan Airport BSD

Baoshan China

List of Flights from/to Baoshan Airport.

BSD Flights List, Baoshan Airport Flights List

Flight Origin Destination Route Last seen
MU 5753 (BSD) Baoshan (TSN) Tianjin From Baoshan to Tianjin Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
CZ 9426 (BSD) Baoshan (KMG) Kunming From Baoshan to Kunming Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
ZH 5331 (BSD) Baoshan (CKG) Chongqing From Baoshan to Chongqing Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
ZH 5329 (BSD) Baoshan (KWE) Guiyang From Baoshan to Guiyang Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
CZ 9423 (BSD) Baoshan (KMG) Kunming From Baoshan to Kunming Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
8L 9924 (BSD) Baoshan (KMG) Kunming From Baoshan to Kunming Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
KY 8331 (BSD) Baoshan (CKG) Chongqing From Baoshan to Chongqing Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
KY 8329 (BSD) Baoshan (KWE) Guiyang From Baoshan to Guiyang Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
KY 8323 (BSD) Baoshan (NKG) Nanjing From Baoshan to Nanjing Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
MU 5986 (BSD) Baoshan (KMG) Kunming From Baoshan to Kunming Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
MU 5982 (BSD) Baoshan (KMG) Kunming From Baoshan to Kunming Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
KY 8321 (BSD) Baoshan (XIY) Xian From Baoshan to Xian Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
KY 8327 (BSD) Baoshan (ZUH) Zhuhai From Baoshan to Zhuhai Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
CZ 9424 (BSD) Baoshan (KMG) Kunming From Baoshan to Kunming Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
CZ 9422 (BSD) Baoshan (KMG) Kunming From Baoshan to Kunming Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
ZH 5334 (BSD) Baoshan (KMG) Kunming From Baoshan to Kunming Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
MU 5980 (BSD) Baoshan (SHA) Shanghai From Baoshan to Shanghai Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
ZH 5327 (BSD) Baoshan (ZUH) Zhuhai From Baoshan to Zhuhai Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
A6 7307 (BSD) Baoshan (KHN) Nanchang From Baoshan to Nanchang Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
A6 7301 (BSD) Baoshan (HET) Hohhot From Baoshan to Hohhot Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
KY 8334 (BSD) Baoshan (KMG) Kunming From Baoshan to Kunming Aug. 23, 2019, 8:46 p.m.
8L 9923 (KMG) Kunming (BSD) Baoshan From Kunming to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
A6 7302 (HET) Hohhot (BSD) Baoshan From Hohhot to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
KY 8324 (NKG) Nanjing (BSD) Baoshan From Nanjing to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
KY 8332 (CKG) Chongqing (BSD) Baoshan From Chongqing to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
A6 7308 (KHN) Nanchang (BSD) Baoshan From Nanchang to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
CZ 9425 (CAN) Guangzhou (BSD) Baoshan From Guangzhou to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
ZH 5333 (KMG) Kunming (BSD) Baoshan From Kunming to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
KY 8333 (KMG) Kunming (BSD) Baoshan From Kunming to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
ZH 5330 (KWE) Guiyang (BSD) Baoshan From Guiyang to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
ZH 5332 (CKG) Chongqing (BSD) Baoshan From Chongqing to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
MU 5730 (CTU) Chengdu (BSD) Baoshan From Chengdu to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
ZH 5328 (ZUH) Zhuhai (BSD) Baoshan From Zhuhai to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
CZ 9420 (KMG) Kunming (BSD) Baoshan From Kunming to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
KY 8328 (ZUH) Zhuhai (BSD) Baoshan From Zhuhai to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
KY 8330 (KWE) Guiyang (BSD) Baoshan From Guiyang to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
MU 5804 (SHA) Shanghai (BSD) Baoshan From Shanghai to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
MU 5732 (CAN) Guangzhou (BSD) Baoshan From Guangzhou to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
MU 5754 (TSN) Tianjin (BSD) Baoshan From Tianjin to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
MU 5981 (KMG) Kunming (BSD) Baoshan From Kunming to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
KY 8322 (XIY) Xian (BSD) Baoshan From Xian to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
MU 5985 (KMG) Kunming (BSD) Baoshan From Kunming to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
MU 5979 (KMG) Kunming (BSD) Baoshan From Kunming to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
CZ 9419 (KMG) Kunming (BSD) Baoshan From Kunming to Baoshan Aug. 23, 2019, 8:44 p.m.
KY 8222 (CKG) Chongqing (BSD) Baoshan From Chongqing to Baoshan Aug. 23, 2019, 5:42 p.m.
MU 5729 (BSD) Baoshan (CTU) Chengdu From Baoshan to Chengdu Aug. 23, 2019, 4:40 p.m.
MU 5989 (KMG) Kunming (BSD) Baoshan From Kunming to Baoshan Aug. 23, 2019, 3:52 p.m.
CZ 9421 (KMG) Kunming (BSD) Baoshan From Kunming to Baoshan Aug. 23, 2019, 3:52 p.m.
8L 9877 (XIY) Xian (BSD) Baoshan From Xian to Baoshan Aug. 23, 2019, 3 p.m.
8L 9878 (BSD) Baoshan (XIY) Xian From Baoshan to Xian Aug. 23, 2019, 11 a.m.
KY 8326 (NNG) Nanning (BSD) Baoshan From Nanning to Baoshan Aug. 23, 2019, 5:40 a.m.
KY 8325 (BSD) Baoshan (NNG) Nanning From Baoshan to Nanning Aug. 23, 2019, 4:40 a.m.
ZH 5326 (NNG) Nanning (BSD) Baoshan From Nanning to Baoshan Aug. 22, 2019, 3:56 p.m.
MU 5984 (BSD) Baoshan (KMG) Kunming From Baoshan to Kunming Aug. 22, 2019, 3:40 p.m.
MU 5990 (BSD) Baoshan (KMG) Kunming From Baoshan to Kunming Aug. 22, 2019, 1:43 p.m.
MU 9731 (BSD) Baoshan (HGH) Hangzhou From Baoshan to Hangzhou Aug. 22, 2019, 1:30 p.m.
MU 5983 (KMG) Kunming (BSD) Baoshan From Kunming to Baoshan Aug. 22, 2019, 1 p.m.
MU 9732 (HGH) Hangzhou (BSD) Baoshan From Hangzhou to Baoshan Aug. 22, 2019, 12:50 p.m.
ZH 5324 (NKG) Nanjing (BSD) Baoshan From Nanjing to Baoshan Aug. 15, 2019, 6:27 p.m.
ZH 5323 (BSD) Baoshan (NKG) Nanjing From Baoshan to Nanjing Aug. 11, 2019, 2:56 p.m.
ZH 5325 (BSD) Baoshan (NNG) Nanning From Baoshan to Nanning Aug. 11, 2019, 8:56 a.m.
MU 5987 (KMG) Kunming (BSD) Baoshan From Kunming to Baoshan July 31, 2019, 4:18 a.m.
KY 8666 (BSD) Baoshan (KWE) Guiyang From Baoshan to Guiyang July 29, 2019, 8:07 a.m.
ZH 5321 (BSD) Baoshan (XIY) Xian From Baoshan to Xian May 11, 2019, 10:22 p.m.
CZ 9699 (BSD) Baoshan (KMG) Kunming From Baoshan to Kunming April 15, 2019, 3:09 a.m.
KY 8294 (KWE) Guiyang (BSD) Baoshan From Guiyang to Baoshan March 30, 2019, 10:21 a.m.