Guangzhou Baiyun International Airport CAN

Guangzhou China

List of Flights from/to Guangzhou Baiyun International Airport.

CAN Flights List, Guangzhou Baiyun International Airport Flights List

Flight Origin Destination Route Last seen
CZ 6348 (CAN) Guangzhou (SHE) Shenyang From Guangzhou to Shenyang July 10, 2020, 4:39 p.m.
CZ 3819 (CAN) Guangzhou (HGH) Hangzhou From Guangzhou to Hangzhou July 10, 2020, 4:32 p.m.
CZ 3511 (CAN) Guangzhou (HGH) Hangzhou From Guangzhou to Hangzhou July 10, 2020, 4:32 p.m.
CA 3377 (CAN) Guangzhou (WUX) Wuxi From Guangzhou to Wuxi July 10, 2020, 4:31 p.m.
CZ 3254 (NKG) Nanjing (CAN) Guangzhou From Nanjing to Guangzhou July 10, 2020, 4:29 p.m.
CA 3897 (CAN) Guangzhou (TNA) Jinan From Guangzhou to Jinan July 10, 2020, 4:29 p.m.
CZ 6916 (FUG) Fuyang (CAN) Guangzhou From Fuyang to Guangzhou July 10, 2020, 4:25 p.m.
CA 4350 (CAN) Guangzhou (CKG) Chongqing From Guangzhou to Chongqing July 10, 2020, 4:23 p.m.
PN 6205 (CKG) Chongqing (CAN) Guangzhou From Chongqing to Guangzhou July 10, 2020, 4:22 p.m.
Y8 7935 (CAN) Guangzhou (TPE) Taipei From Guangzhou to Taipei July 10, 2020, 4:20 p.m.
CI 5894 (CAN) Guangzhou (TPE) Taipei From Guangzhou to Taipei July 10, 2020, 4:20 p.m.
NS 3203 (SJW) Shijiazhuang (CAN) Guangzhou From Shijiazhuang to Guangzhou July 10, 2020, 4:20 p.m.
CZ 306 (AKL) Auckland (CAN) Guangzhou From Auckland to Guangzhou July 10, 2020, 4:20 p.m.
CZ 328 (LAX) Los Angeles (CAN) Guangzhou From Los Angeles to Guangzhou July 10, 2020, 4:20 p.m.
FX 159 (ANC) Anchorage (CAN) Guangzhou From Anchorage to Guangzhou July 10, 2020, 4:20 p.m.
MU 5216 (CAN) Guangzhou (HGH) Hangzhou From Guangzhou to Hangzhou July 10, 2020, 3:59 p.m.
SV 979 (CAN) Guangzhou (RUH) Riyadh From Guangzhou to Riyadh July 10, 2020, 3:55 p.m.
CZ 3585 (PVG) Shanghai (CAN) Guangzhou From Shanghai to Guangzhou July 10, 2020, 3:53 p.m.
CZ 6771 (HAK) Haikou (CAN) Guangzhou From Haikou to Guangzhou July 10, 2020, 3:43 p.m.
CZ 3803 (CAN) Guangzhou (HGH) Hangzhou From Guangzhou to Hangzhou July 10, 2020, 3:37 p.m.
CZ 3406 (CKG) Chongqing (CAN) Guangzhou From Chongqing to Guangzhou July 10, 2020, 3:35 p.m.
NH 8489 (NRT) Tokyo (CAN) Guangzhou From Tokyo to Guangzhou July 10, 2020, 3:34 p.m.
CZ 3345 (WUH) Wuhan (CAN) Guangzhou From Wuhan to Guangzhou July 10, 2020, 3:30 p.m.
KL 4615 (WUH) Wuhan (CAN) Guangzhou From Wuhan to Guangzhou July 10, 2020, 3:30 p.m.
CZ 6589 (CAN) Guangzhou (WUH) Wuhan From Guangzhou to Wuhan July 10, 2020, 3:30 p.m.
CZ 3368 (WUH) Wuhan (CAN) Guangzhou From Wuhan to Guangzhou July 10, 2020, 3:30 p.m.
CA 8231 (WUH) Wuhan (CAN) Guangzhou From Wuhan to Guangzhou July 10, 2020, 3:30 p.m.
CZ 3167 (WUH) Wuhan (CAN) Guangzhou From Wuhan to Guangzhou July 10, 2020, 3:30 p.m.
MU 2621 (CAN) Guangzhou (WUH) Wuhan From Guangzhou to Wuhan July 10, 2020, 3:30 p.m.
AZ 4415 (WUH) Wuhan (CAN) Guangzhou From Wuhan to Guangzhou July 10, 2020, 3:30 p.m.
CZ 8686 (WUH) Wuhan (CAN) Guangzhou From Wuhan to Guangzhou July 10, 2020, 3:30 p.m.
ZH 4765 (WUH) Wuhan (CAN) Guangzhou From Wuhan to Guangzhou July 10, 2020, 3:30 p.m.
9C 8893 (CAN) Guangzhou (BKK) Bangkok From Guangzhou to Bangkok July 10, 2020, 3:27 p.m.
9C 8543 (CAN) Guangzhou (BKK) Bangkok From Guangzhou to Bangkok July 10, 2020, 3:27 p.m.
CZ 3847 (CAN) Guangzhou (HGH) Hangzhou From Guangzhou to Hangzhou July 10, 2020, 3:26 p.m.
CA 4334 (CAN) Guangzhou (CTU) Chengdu From Guangzhou to Chengdu July 10, 2020, 3:16 p.m.
KN 5829 (WDS) Shiyan (CAN) Guangzhou From Shiyan to Guangzhou July 10, 2020, 3:13 p.m.
MF 8187 (PKX) Beijing (CAN) Guangzhou From Beijing to Guangzhou July 10, 2020, 3:13 p.m.
KN 5897 (PKX) Beijing (CAN) Guangzhou From Beijing to Guangzhou July 10, 2020, 3:13 p.m.
MU 3847 (WDS) Shiyan (CAN) Guangzhou From Shiyan to Guangzhou July 10, 2020, 3:13 p.m.
CZ 5023 (PKX) Beijing (CAN) Guangzhou From Beijing to Guangzhou July 10, 2020, 3:13 p.m.
MU 3863 (PKX) Beijing (CAN) Guangzhou From Beijing to Guangzhou July 10, 2020, 3:13 p.m.
CA 1321 (PEK) Beijing (CAN) Guangzhou From Beijing to Guangzhou July 10, 2020, 3:13 p.m.
CZ 3501 (CAN) Guangzhou (HGH) Hangzhou From Guangzhou to Hangzhou July 10, 2020, 3:09 p.m.
CZ 9243 (TAO) Qingdao (CAN) Guangzhou From Qingdao to Guangzhou July 10, 2020, 3:06 p.m.
CZ 311 (CAN) Guangzhou (YYZ) Toronto From Guangzhou to Toronto July 10, 2020, 3 p.m.
CZ 3418 (CTU) Chengdu (CAN) Guangzhou From Chengdu to Guangzhou July 10, 2020, 3 p.m.
CZ 6852 (CAN) Guangzhou (CGQ) Changchun From Guangzhou to Changchun July 10, 2020, 3 p.m.
KN 5830 (CAN) Guangzhou (WDS) Shiyan From Guangzhou to Shiyan July 10, 2020, 2:58 p.m.
MU 3848 (CAN) Guangzhou (WDS) Shiyan From Guangzhou to Shiyan July 10, 2020, 2:58 p.m.
ZH 9997 (CAN) Guangzhou (JDZ) Jingdezhen From Guangzhou to Jingdezhen July 10, 2020, 2:57 p.m.
CA 3619 (CAN) Guangzhou (JDZ) Jingdezhen From Guangzhou to Jingdezhen July 10, 2020, 2:57 p.m.
CZ 3131 (CAN) Guangzhou (SJW) Shijiazhuang From Guangzhou to Shijiazhuang July 10, 2020, 2:51 p.m.
NS 3204 (CAN) Guangzhou (SJW) Shijiazhuang From Guangzhou to Shijiazhuang July 10, 2020, 2:51 p.m.
CZ 3609 (CAN) Guangzhou (SJW) Shijiazhuang From Guangzhou to Shijiazhuang July 10, 2020, 2:51 p.m.
KN 2358 (CAN) Guangzhou (SJW) Shijiazhuang From Guangzhou to Shijiazhuang July 10, 2020, 2:51 p.m.
9C 8900 (CAN) Guangzhou (SJW) Shijiazhuang From Guangzhou to Shijiazhuang July 10, 2020, 2:51 p.m.
9C 8679 (CAN) Guangzhou (SJW) Shijiazhuang From Guangzhou to Shijiazhuang July 10, 2020, 2:51 p.m.
NS 3304 (CAN) Guangzhou (SJW) Shijiazhuang From Guangzhou to Shijiazhuang July 10, 2020, 2:51 p.m.
KL 4630 (CTU) Chengdu (CAN) Guangzhou From Chengdu to Guangzhou July 10, 2020, 2:43 p.m.
CZ 3531 (CAN) Guangzhou (SHA) Shanghai From Guangzhou to Shanghai July 10, 2020, 2:40 p.m.
CZ 3028 (DEL) Delhi (CAN) Guangzhou From Delhi to Guangzhou July 10, 2020, 2:40 p.m.
CZ 3905 (CAN) Guangzhou (HRB) Harbin From Guangzhou to Harbin July 10, 2020, 2:40 p.m.
ZH 9859 (CAN) Guangzhou (NKG) Nanjing From Guangzhou to Nanjing July 10, 2020, 2:35 p.m.
ZH 9863 (CAN) Guangzhou (NKG) Nanjing From Guangzhou to Nanjing July 10, 2020, 2:35 p.m.
ZH 9867 (CAN) Guangzhou (NKG) Nanjing From Guangzhou to Nanjing July 10, 2020, 2:35 p.m.