Luqiao Airport HYN

Taizhou China

List of Flights from/to Luqiao Airport.

HYN Flights List, Luqiao Airport Flights List

Flight Origin Destination Route Last seen
9H 8377 (HFE) Hefei (HYN) Taizhou From Hefei to Taizhou April 2, 2020, 7:47 p.m.
MU 2476 (HYN) Taizhou (CAN) Guangzhou From Taizhou to Guangzhou April 2, 2020, 6:45 p.m.
CA 3821 (SZX) Shenzhen (HYN) Taizhou From Shenzhen to Taizhou April 2, 2020, 6:44 p.m.
Y8 7542 (HYN) Taizhou (ZUH) Zhuhai From Taizhou to Zhuhai April 2, 2020, 3:48 p.m.
ZH 3112 (HYN) Taizhou (CKG) Chongqing From Taizhou to Chongqing April 2, 2020, 11:45 a.m.
CZ 8830 (HYN) Taizhou (CAN) Guangzhou From Taizhou to Guangzhou April 2, 2020, 10:55 a.m.
GY 7167 (KWE) Guiyang (HYN) Taizhou From Guiyang to Taizhou April 2, 2020, 9:56 a.m.
CA 3545 (XIY) Xian (HYN) Taizhou From Xian to Taizhou April 2, 2020, 7:55 a.m.
ZH 9267 (XIY) Xian (HYN) Taizhou From Xian to Taizhou April 2, 2020, 7:55 a.m.
CZ 8829 (CAN) Guangzhou (HYN) Taizhou From Guangzhou to Taizhou April 2, 2020, 7:08 a.m.
Y8 7541 (ZUH) Zhuhai (HYN) Taizhou From Zhuhai to Taizhou April 2, 2020, 5:24 a.m.
GY 7113 (KWE) Guiyang (HYN) Taizhou From Guiyang to Taizhou April 2, 2020, 4:18 a.m.
GY 7114 (HYN) Taizhou (KWE) Guiyang From Taizhou to Guiyang April 2, 2020, 12:25 a.m.
CA 3822 (HYN) Taizhou (SZX) Shenzhen From Taizhou to Shenzhen April 1, 2020, 8:37 p.m.
ZH 9920 (HYN) Taizhou (SZX) Shenzhen From Taizhou to Shenzhen April 1, 2020, 8:37 p.m.
ZH 3111 (CKG) Chongqing (HYN) Taizhou From Chongqing to Taizhou April 1, 2020, 8:18 p.m.
MU 2475 (CAN) Guangzhou (HYN) Taizhou From Guangzhou to Taizhou April 1, 2020, 7:44 p.m.
CA 3893 (CAN) Guangzhou (HYN) Taizhou From Guangzhou to Taizhou April 1, 2020, 12:14 a.m.
ZH 9967 (CAN) Guangzhou (HYN) Taizhou From Guangzhou to Taizhou April 1, 2020, 12:14 a.m.
ZH 9919 (SZX) Shenzhen (HYN) Taizhou From Shenzhen to Taizhou March 31, 2020, 7:48 p.m.
ZH 9968 (HYN) Taizhou (CAN) Guangzhou From Taizhou to Guangzhou March 30, 2020, 12:05 p.m.
CA 3894 (HYN) Taizhou (CAN) Guangzhou From Taizhou to Guangzhou March 30, 2020, 12:05 p.m.
MU 2234 (XIY) Xian (HYN) Taizhou From Xian to Taizhou March 29, 2020, 4:39 p.m.
ZH 9268 (HYN) Taizhou (XIY) Xian From Taizhou to Xian March 29, 2020, 11:43 a.m.
CA 3546 (HYN) Taizhou (XIY) Xian From Taizhou to Xian March 29, 2020, 11:43 a.m.
CA 4498 (HYN) Taizhou (CKG) Chongqing From Taizhou to Chongqing March 28, 2020, 12:27 p.m.
EU 2712 (HYN) Taizhou (CTU) Chengdu From Taizhou to Chengdu March 28, 2020, 9:35 a.m.
CA 4568 (HYN) Taizhou (CTU) Chengdu From Taizhou to Chengdu March 28, 2020, 9:35 a.m.
MU 2233 (HYN) Taizhou (XIY) Xian From Taizhou to Xian March 27, 2020, 10:51 p.m.
CA 4497 (CKG) Chongqing (HYN) Taizhou From Chongqing to Taizhou March 27, 2020, 6:17 p.m.
CA 4567 (CTU) Chengdu (HYN) Taizhou From Chengdu to Taizhou March 27, 2020, 5:52 p.m.
EU 2711 (CTU) Chengdu (HYN) Taizhou From Chengdu to Taizhou March 27, 2020, 5:52 p.m.
GY 7168 (HYN) Taizhou (KWE) Guiyang From Taizhou to Guiyang March 26, 2020, 11:11 p.m.
KY 8221 (KMG) Kunming (HYN) Taizhou From Kunming to Taizhou March 26, 2020, 3:36 p.m.
CA 1852 (HYN) Taizhou (PEK) Beijing From Taizhou to Beijing March 26, 2020, 2:10 p.m.
KY 8222 (HYN) Taizhou (KMG) Kunming From Taizhou to Kunming March 25, 2020, 12:22 p.m.
G5 4952 (HYN) Taizhou (CKG) Chongqing From Taizhou to Chongqing March 22, 2020, 3:29 p.m.
G5 2751 (KWE) Guiyang (HYN) Taizhou From Guiyang to Taizhou March 22, 2020, 10:14 a.m.
G5 4951 (CKG) Chongqing (HYN) Taizhou From Chongqing to Taizhou March 22, 2020, 2:46 a.m.
ZH 1852 (HYN) Taizhou (PEK) Beijing From Taizhou to Beijing March 22, 2020, 1:50 a.m.
ZH 1851 (PEK) Beijing (HYN) Taizhou From Beijing to Taizhou March 22, 2020, 12:32 a.m.
CA 1851 (PEK) Beijing (HYN) Taizhou From Beijing to Taizhou March 22, 2020, 12:32 a.m.
KY 3036 (CGO) Zhengzhou (HYN) Taizhou From Zhengzhou to Taizhou March 21, 2020, 2:04 p.m.
KY 3035 (HYN) Taizhou (CGO) Zhengzhou From Taizhou to Zhengzhou March 20, 2020, 10:13 p.m.
KY 9967 (CAN) Guangzhou (HYN) Taizhou From Guangzhou to Taizhou Jan. 23, 2020, 7:40 a.m.
KY 9919 (SZX) Shenzhen (HYN) Taizhou From Shenzhen to Taizhou Dec. 10, 2019, 11:40 a.m.
ZH 8382 (HYN) Taizhou (CGO) Zhengzhou From Taizhou to Zhengzhou Nov. 30, 2019, 4:40 a.m.
ZH 8381 (CGO) Zhengzhou (HYN) Taizhou From Zhengzhou to Taizhou Nov. 30, 2019, 1 a.m.
ZH 5424 (HYN) Taizhou (CSX) Changsha From Taizhou to Changsha Nov. 24, 2019, 12:59 p.m.
KY 3024 (HYN) Taizhou (CSX) Changsha From Taizhou to Changsha Nov. 20, 2019, 11:20 a.m.
KY 3023 (CSX) Changsha (HYN) Taizhou From Changsha to Taizhou Nov. 20, 2019, 7:40 a.m.
ZH 5423 (CSX) Changsha (HYN) Taizhou From Changsha to Taizhou Nov. 15, 2019, 1:30 p.m.
ZH 9970 (HYN) Taizhou (CAN) Guangzhou From Taizhou to Guangzhou Oct. 26, 2019, 3:20 p.m.
ZH 9969 (CAN) Guangzhou (HYN) Taizhou From Guangzhou to Taizhou Oct. 26, 2019, 12:20 p.m.
G5 7007 (CKG) Chongqing (HYN) Taizhou From Chongqing to Taizhou Oct. 15, 2019, 7:18 p.m.
HO 3836 (HYN) Taizhou (XIY) Xian From Taizhou to Xian July 29, 2019, 8:07 a.m.
KY 9268 (HYN) Taizhou (XIY) Xian From Taizhou to Xian July 29, 2019, 8:07 a.m.
HO 3839 (CGO) Zhengzhou (HYN) Taizhou From Zhengzhou to Taizhou July 29, 2019, 8:07 a.m.
CA 5854 (HYN) Taizhou (CKG) Chongqing From Taizhou to Chongqing July 29, 2019, 8:07 a.m.
CA 5763 (KMG) Kunming (HYN) Taizhou From Kunming to Taizhou July 29, 2019, 8:07 a.m.
KY 9969 (CAN) Guangzhou (HYN) Taizhou From Guangzhou to Taizhou July 29, 2019, 8:07 a.m.
CA 5853 (CKG) Chongqing (HYN) Taizhou From Chongqing to Taizhou July 29, 2019, 8:07 a.m.
9H 8351 (XIY) Xian (HYN) Taizhou From Xian to Taizhou March 28, 2019, 5:06 p.m.
9H 8352 (HYN) Taizhou (XIY) Xian From Taizhou to Xian March 27, 2019, 2:40 p.m.
HU 1542 (TNA) Jinan (HYN) Taizhou From Jinan to Taizhou Feb. 14, 2019, 10 p.m.
3U 1634 (HYN) Taizhou (WUH) Wuhan From Taizhou to Wuhan Feb. 14, 2019, 9:59 p.m.