Jieyang Chaoshan Airport SWA

Jieyang China

List of Flights from/to Jieyang Chaoshan Airport.

SWA Flights List, Jieyang Chaoshan Airport Flights List

Flight Origin Destination Route Last seen
8L 9715 (NNG) Nanning (SWA) Jieyang From Nanning to Jieyang July 6, 2020, 8:30 a.m.
CZ 3895 (SWA) Jieyang (CAN) Guangzhou From Jieyang to Guangzhou July 6, 2020, 8:29 a.m.
CZ 3897 (SWA) Jieyang (CAN) Guangzhou From Jieyang to Guangzhou July 6, 2020, 8:29 a.m.
CZ 3891 (SWA) Jieyang (CAN) Guangzhou From Jieyang to Guangzhou July 6, 2020, 8:29 a.m.
CZ 3854 (PVG) Shanghai (SWA) Jieyang From Shanghai to Jieyang July 6, 2020, 8:03 a.m.
FM 9297 (SHA) Shanghai (SWA) Jieyang From Shanghai to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
GS 7442 (NNY) Nanyang (SWA) Jieyang From Nanyang to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CZ 6418 (HGH) Hangzhou (SWA) Jieyang From Hangzhou to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
GS 6459 (KWE) Guiyang (SWA) Jieyang From Guiyang to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
GS 7419 (CGO) Zhengzhou (SWA) Jieyang From Zhengzhou to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
FM 9501 (SHA) Shanghai (SWA) Jieyang From Shanghai to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
ZH 4373 (CTU) Chengdu (SWA) Jieyang From Chengdu to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
MU 9297 (SHA) Shanghai (SWA) Jieyang From Shanghai to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CA 4373 (CTU) Chengdu (SWA) Jieyang From Chengdu to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CZ 3866 (CTU) Chengdu (SWA) Jieyang From Chengdu to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
9C 8957 (SHA) Shanghai (SWA) Jieyang From Shanghai to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CZ 5284 (HAK) Haikou (SWA) Jieyang From Haikou to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
FM 9357 (SHA) Shanghai (SWA) Jieyang From Shanghai to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CZ 8794 (WUH) Wuhan (SWA) Jieyang From Wuhan to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CZ 8786 (NKG) Nanjing (SWA) Jieyang From Nanjing to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
GS 7421 (HAK) Haikou (SWA) Jieyang From Haikou to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
9C 8566 (PNH) Phnom Penh (SWA) Jieyang From Phnom Penh to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
9C 8694 (HFE) Hefei (SWA) Jieyang From Hefei to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
9C 8612 (ZHA) Zhanjiang (SWA) Jieyang From Zhanjiang to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
MU 2871 (NKG) Nanjing (SWA) Jieyang From Nanjing to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CZ 6196 (KWE) Guiyang (SWA) Jieyang From Guiyang to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
PN 6363 (CKG) Chongqing (SWA) Jieyang From Chongqing to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
MU 9357 (SHA) Shanghai (SWA) Jieyang From Shanghai to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CA 4259 (KMG) Kunming (SWA) Jieyang From Kunming to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
9C 8706 (KWL) Guilin (SWA) Jieyang From Guilin to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
GJ 8708 (HGH) Hangzhou (SWA) Jieyang From Hangzhou to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
PN 6325 (CGO) Zhengzhou (SWA) Jieyang From Zhengzhou to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
PN 6305 (CKG) Chongqing (SWA) Jieyang From Chongqing to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
SC 4091 (CSX) Changsha (SWA) Jieyang From Changsha to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
9C 8538 (HGH) Hangzhou (SWA) Jieyang From Hangzhou to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
FM 9298 (SWA) Jieyang (SHA) Shanghai From Jieyang to Shanghai July 6, 2020, 8:01 a.m.
CZ 6398 (YIW) Yiwu (SWA) Jieyang From Yiwu to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
9C 8598 (NGB) Ningbo (SWA) Jieyang From Ningbo to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
3U 8907 (CKG) Chongqing (SWA) Jieyang From Chongqing to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
NS 3622 (SWA) Jieyang (SJW) Shijiazhuang From Jieyang to Shijiazhuang July 6, 2020, 8:01 a.m.
9C 6115 (YTY) Yangzhou (SWA) Jieyang From Yangzhou to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
9C 6262 (NKG) Nanjing (SWA) Jieyang From Nanjing to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
FM 9250 (KMG) Kunming (SWA) Jieyang From Kunming to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CZ 3860 (CKG) Chongqing (SWA) Jieyang From Chongqing to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CZ 3898 (CAN) Guangzhou (SWA) Jieyang From Guangzhou to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CZ 3896 (CAN) Guangzhou (SWA) Jieyang From Guangzhou to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CZ 3892 (CAN) Guangzhou (SWA) Jieyang From Guangzhou to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CZ 3858 (KMG) Kunming (SWA) Jieyang From Kunming to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
ZH 2809 (CSX) Changsha (SWA) Jieyang From Changsha to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CA 4357 (CKG) Chongqing (SWA) Jieyang From Chongqing to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
GJ 6015 (LYA) Luoyang (SWA) Jieyang From Luoyang to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
CZ 5618 (NNG) Nanning (SWA) Jieyang From Nanning to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
9C 6223 (PVG) Shanghai (SWA) Jieyang From Shanghai to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
FM 9299 (PVG) Shanghai (SWA) Jieyang From Shanghai to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
BK 3133 (CSX) Changsha (SWA) Jieyang From Changsha to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
DR 5343 (LUM) Mangshi (SWA) Jieyang From Mangshi to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
BK 3177 (CKG) Chongqing (SWA) Jieyang From Chongqing to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
GS 7425 (HAK) Haikou (SWA) Jieyang From Haikou to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
ZH 4033 (KMG) Kunming (SWA) Jieyang From Kunming to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
9C 6459 (XIY) Xian (SWA) Jieyang From Xian to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
GS 6589 (CKG) Chongqing (SWA) Jieyang From Chongqing to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
EU 1924 (YNZ) Yancheng (SWA) Jieyang From Yancheng to Jieyang July 6, 2020, 8:01 a.m.
NS 3621 (SWA) Jieyang (HAK) Haikou From Jieyang to Haikou July 6, 2020, 8:01 a.m.
8L 9896 (SWA) Jieyang (LJG) Lijiang From Jieyang to Lijiang July 6, 2020, 6:25 a.m.
CZ 9225 (SWA) Jieyang (SHA) Shanghai From Jieyang to Shanghai July 6, 2020, 6:14 a.m.
ZH 2810 (SWA) Jieyang (CSX) Changsha From Jieyang to Changsha July 6, 2020, 5:54 a.m.