Yangzhou Taizhou Airport YTY

Yangzhou China

List of Flights from/to Yangzhou Taizhou Airport.

YTY Flights List, Yangzhou Taizhou Airport Flights List

Flight Origin Destination Route Last seen
9C 6183 (YTY) Yangzhou (NNG) Nanning From Yangzhou to Nanning April 2, 2020, 6:24 p.m.
ZH 9631 (SZX) Shenzhen (YTY) Yangzhou From Shenzhen to Yangzhou April 2, 2020, 3:16 p.m.
3U 8906 (YTY) Yangzhou (CTU) Chengdu From Yangzhou to Chengdu April 2, 2020, 3:16 p.m.
ZH 3506 (YTY) Yangzhou (CKG) Chongqing From Yangzhou to Chongqing April 2, 2020, 3:16 p.m.
9C 6273 (YTY) Yangzhou (INC) Yinchuan From Yangzhou to Yinchuan April 2, 2020, 3:16 p.m.
NS 8010 (YTY) Yangzhou (PKX) Beijing From Yangzhou to Beijing April 2, 2020, 3:16 p.m.
GS 7867 (YTY) Yangzhou (HAK) Haikou From Yangzhou to Haikou April 2, 2020, 3:16 p.m.
ZH 9252 (YTY) Yangzhou (XIY) Xian From Yangzhou to Xian April 2, 2020, 3:16 p.m.
CZ 3958 (YTY) Yangzhou (CAN) Guangzhou From Yangzhou to Guangzhou April 2, 2020, 3:16 p.m.
CA 3552 (YTY) Yangzhou (XIY) Xian From Yangzhou to Xian April 2, 2020, 3:16 p.m.
CA 3641 (SZX) Shenzhen (YTY) Yangzhou From Shenzhen to Yangzhou April 2, 2020, 3:16 p.m.
G5 2736 (YTY) Yangzhou (CKG) Chongqing From Yangzhou to Chongqing April 2, 2020, 3:16 p.m.
ZH 9693 (CAN) Guangzhou (YTY) Yangzhou From Guangzhou to Yangzhou April 2, 2020, 3:16 p.m.
9C 8729 (YTY) Yangzhou (KMG) Kunming From Yangzhou to Kunming April 2, 2020, 3:16 p.m.
9C 8763 (YTY) Yangzhou (FOC) Fuzhou From Yangzhou to Fuzhou April 2, 2020, 3:16 p.m.
9C 8768 (YTY) Yangzhou (SHE) Shenyang From Yangzhou to Shenyang April 2, 2020, 3:16 p.m.
9C 8747 (CGQ) Changchun (YTY) Yangzhou From Changchun to Yangzhou April 2, 2020, 3:16 p.m.
3U 8630 (YTY) Yangzhou (CTU) Chengdu From Yangzhou to Chengdu April 2, 2020, 3:16 p.m.
9C 8539 (YTY) Yangzhou (CJU) Jeju From Yangzhou to Jeju April 2, 2020, 3:16 p.m.
9C 8513 (YTY) Yangzhou (LHW) Lanzhou From Yangzhou to Lanzhou April 2, 2020, 3:16 p.m.
A6 7156 (SHE) Shenyang (YTY) Yangzhou From Shenyang to Yangzhou April 2, 2020, 3:16 p.m.
9C 8725 (YTY) Yangzhou (XMN) Xiamen From Yangzhou to Xiamen April 2, 2020, 3:16 p.m.
ZH 9694 (CGQ) Changchun (YTY) Yangzhou From Changchun to Yangzhou April 2, 2020, 3:16 p.m.
G5 4937 (CTU) Chengdu (YTY) Yangzhou From Chengdu to Yangzhou April 2, 2020, 3:16 p.m.
3U 8905 (CTU) Chengdu (YTY) Yangzhou From Chengdu to Yangzhou April 2, 2020, 3:16 p.m.
NS 8009 (PKX) Beijing (YTY) Yangzhou From Beijing to Yangzhou April 2, 2020, 3:02 p.m.
ZH 3505 (CKG) Chongqing (YTY) Yangzhou From Chongqing to Yangzhou April 2, 2020, 12:11 p.m.
3U 8035 (CKG) Chongqing (YTY) Yangzhou From Chongqing to Yangzhou April 2, 2020, 12:11 p.m.
CA 3642 (DLC) Dalian (YTY) Yangzhou From Dalian to Yangzhou April 2, 2020, 9:55 a.m.
9C 8726 (XMN) Xiamen (YTY) Yangzhou From Xiamen to Yangzhou April 2, 2020, 8:02 a.m.
CA 3551 (XIY) Xian (YTY) Yangzhou From Xian to Yangzhou April 2, 2020, 7:55 a.m.
ZH 9251 (XIY) Xian (YTY) Yangzhou From Xian to Yangzhou April 2, 2020, 7:55 a.m.
9C 8748 (YTY) Yangzhou (CGQ) Changchun From Yangzhou to Changchun April 2, 2020, 4:49 a.m.
9C 8970 (KWE) Guiyang (YTY) Yangzhou From Guiyang to Yangzhou April 2, 2020, 4:18 a.m.
9C 8764 (FOC) Fuzhou (YTY) Yangzhou From Fuzhou to Yangzhou April 2, 2020, 3:11 a.m.
9C 8989 (TSN) Tianjin (YTY) Yangzhou From Tianjin to Yangzhou April 2, 2020, 2:51 a.m.
G5 2756 (YTY) Yangzhou (XIY) Xian From Yangzhou to Xian April 2, 2020, 2:51 a.m.
9C 8969 (YTY) Yangzhou (KWE) Guiyang From Yangzhou to Guiyang April 2, 2020, 12:25 a.m.
A6 7155 (YTY) Yangzhou (SHE) Shenyang From Yangzhou to Shenyang April 1, 2020, 9:45 p.m.
9C 8990 (YTY) Yangzhou (TSN) Tianjin From Yangzhou to Tianjin April 1, 2020, 9:22 p.m.
9C 8540 (CJU) Jeju (YTY) Yangzhou From Jeju to Yangzhou April 1, 2020, 9:16 p.m.
9C 6116 (SWA) Jieyang (YTY) Yangzhou From Jieyang to Yangzhou April 1, 2020, 8:54 p.m.
9C 8514 (LHW) Lanzhou (YTY) Yangzhou From Lanzhou to Yangzhou April 1, 2020, 8:46 p.m.
3U 8629 (CTU) Chengdu (YTY) Yangzhou From Chengdu to Yangzhou April 1, 2020, 8:45 p.m.
ZH 9632 (DLC) Dalian (YTY) Yangzhou From Dalian to Yangzhou April 1, 2020, 8:37 p.m.
9C 8713 (YTY) Yangzhou (BKK) Bangkok From Yangzhou to Bangkok April 1, 2020, 8:11 p.m.
G5 4938 (YTY) Yangzhou (CTU) Chengdu From Yangzhou to Chengdu April 1, 2020, 7:58 p.m.
G5 2735 (CKG) Chongqing (YTY) Yangzhou From Chongqing to Yangzhou April 1, 2020, 7:46 p.m.
CZ 3957 (CAN) Guangzhou (YTY) Yangzhou From Guangzhou to Yangzhou April 1, 2020, 7:44 p.m.
9C 6274 (INC) Yinchuan (YTY) Yangzhou From Yinchuan to Yangzhou April 1, 2020, 4:06 p.m.
GS 7868 (YTY) Yangzhou (TSN) Tianjin From Yangzhou to Tianjin April 1, 2020, 10:27 a.m.
ZH 9755 (YTY) Yangzhou (XMN) Xiamen From Yangzhou to Xiamen April 1, 2020, 8:50 a.m.
CA 3716 (XMN) Xiamen (YTY) Yangzhou From Xiamen to Yangzhou April 1, 2020, 4:16 a.m.
ZH 9756 (XMN) Xiamen (YTY) Yangzhou From Xiamen to Yangzhou April 1, 2020, 4:16 a.m.
9C 8730 (KMG) Kunming (YTY) Yangzhou From Kunming to Yangzhou April 1, 2020, 1:57 a.m.
CA 3715 (HRB) Harbin (YTY) Yangzhou From Harbin to Yangzhou March 31, 2020, 5:20 p.m.
9C 8714 (BKK) Bangkok (YTY) Yangzhou From Bangkok to Yangzhou March 31, 2020, 12:06 p.m.
9C 8998 (BHY) Beihai (YTY) Yangzhou From Beihai to Yangzhou March 30, 2020, 5:44 p.m.
9C 8551 (LYA) Luoyang (YTY) Yangzhou From Luoyang to Yangzhou March 30, 2020, 8:01 a.m.
9C 8552 (YTY) Yangzhou (LYA) Luoyang From Yangzhou to Luoyang March 30, 2020, 1:59 a.m.
GJ 8954 (YTY) Yangzhou (ZUH) Zhuhai From Yangzhou to Zhuhai March 29, 2020, 11:24 p.m.
ZH 9609 (SZX) Shenzhen (YTY) Yangzhou From Shenzhen to Yangzhou March 29, 2020, 8:43 p.m.
CA 3631 (SZX) Shenzhen (YTY) Yangzhou From Shenzhen to Yangzhou March 29, 2020, 8:43 p.m.
GJ 8953 (ZUH) Zhuhai (YTY) Yangzhou From Zhuhai to Yangzhou March 29, 2020, 4:17 p.m.
CA 3632 (YTY) Yangzhou (SZX) Shenzhen From Yangzhou to Shenzhen March 28, 2020, 8:01 p.m.
ZH 9610 (YTY) Yangzhou (SZX) Shenzhen From Yangzhou to Shenzhen March 28, 2020, 8:01 p.m.